grip op stress en werkdruk krijgen

Werkdruk

Naast het verzamelwoord voor onderwerpen als agressie, intimidatie en seksuele intimidatie, gaat werkdruk ook over de hoeveelheid werk die binnen een bepaalde tijd naar ‘behoren’ moet worden gedaan. Maar wie draagt welke verantwoordelijk? Wat moet de organisatie allemaal faciliteren? Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid voor de medewerker? Tijdens onze werkdruk trainingen ligt de focus op zowel het omgaan met medewerkers die werkdruk ondervinden, als op vaardigheden voor individuen om hun eigen werkdruk te beïnvloeden.

Advies en begeleiding

Het voorkomen van werkdruk verdient een belangrijke positie binnen uw organisatie. Vanuit uw bedrijfscultuur, strategie, beleid en diverse protocollen worden de belangen voor al uw collega’s behartigt. Ook moet dit vertaalt worden naar de praktijk, continu worden uitgedragen om draagvlak en vaardigheid te creëren. Een enorme verantwoordelijkheid, waarbij soms extra expertise nodig is. Wij gaan graag met u in gesprek over onze advies- en begeleidingsdiensten.

Expert in maatwerk

Het is mogelijk om een training of traject op maat samen te stellen, gericht op de doelen van uw organisatie. Wij ontwikkelen inspirerende trainingen waar we verschillende leervormen in kunnen zetten. Uiteraard helpen we medewerkers het geleerde te borgen met praktische tooling. Lees meer over maatwerk.