Onze werkwijze

Trainen bij Academy4-Weerbaarheid is meer dan alleen leren. Wij erkennen dat iedere uniek is. Voor iedere trainingsbehoefte kennen wij een passende oplossing.

Werkwijze op maat

Voor een open-inschrijving met een standaard trainingsprogramma en een trainingstraject op maat hanteren wij specifieke werkwijzen. Het doel is dat de gekozen werkwijze leidt tot een hoog leerrendement en invulling van de leerbehoefte(n). Door kennis en ervaring van onze trainers en accountmanagers hebben we voor iedere leerbehoefte een passende oplossing.

Onze werkwijze

Door gebruik te maken van verschillende werkwijzen kunnen wij aan iedere leerbehoefte voldoen.

Stap 1: Persoonlijke intake

Elk opleidingstraject bij Academy4-Weerbaarheid begint met een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bepalen we op hoofdlijnen de trainingsinhoud. Je kunt aangeven welke onderwerpen van belang zijn. Tijdens de intake stemmen we ook praktische zaken af rondom de planning, duur, locatie en arrangementen. Aan de hand van het intakegesprek zal Academy4-Weerbaarheid een definitief prijsvoorstel opstellen. Na akkoord van dit voorstel gaan we de volgende fase in.

Stap 2: Voorbereiding

Op basis van de onderwerpen die behandeld zijn in het intakegesprek en het aanwezige beleid zal de betrokken trainer de training voorbereiden. Hierbij kun je denken aan het zoeken van juiste trainingsoefeningen voor de betreffende training. De training wordt volledig aan je wensen aangepast.

Stap 3: Training

De deelnemer ontvangt ruim van te voren een persoonlijke uitnodiging. De uitnodiging bevat alle benodigde informatie om deel te kunnen nemen aan de training. De trainingslocatie (fysiek of online), trainingsdag(en) en trainingstijden worden gecommuniceerd. De individuele leerbehoeften worden tijdens de training besproken in een veilige omgeving. Onze trainingen kenmerken zich door een praktijkgerichte aanpak en hoge mate van interactie. Het inbrengen van praktijkvoorbeelden behoort tot de mogelijkheden. Na afloop van de training zal iedere deelnemer een certificaat van deelname ontvangen.

Stap 4: Evaluatie

Academy4-Weerbaarheid streeft een hoge mate van kwaliteit op al haar verzorgde trainingen na. We vinden het daarom belangrijk dat iedere training geëvalueerd wordt. Trainingen worden geëvalueerd op verschillende dimensies waaronder: tempo van de training, aansluiting op de praktijksituatie, en invullen van de leerdoelen. Een uitgebreide samenvatting van deze individuele evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Stap 5: Borging

We zijn ervan overtuigd dat het rendement van de leerinterventie vergroot kan worden middels diverse borgingsmomenten. We hebben hiervoor verschillende mogelijkheden ontwikkeld.

1

Persoonlijke intake

Voorafgaand aan de training ontvangt de deelnemer eenintakeformulier. Op basis van de te volgen training, met bijbehorendeprogramma, kan de deelnemer zijn persoonlijke leerbehoefte uitten. De trainerzal accenten in de training verleggen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aande individuele leerbehoefte(n) van de groep.

2

Voorbereiding

Op basis van de onderwerpen die behandeld zijn in het intakegesprek en het aanwezige beleid zal de betrokken trainer de training voorbereiden. Hierbij kunt u denken aan het zoeken van juiste trainingsoefeningen voor de betreffende training. De training wordt volledig op uw wensen aangepast.

3

Training

De deelnemer ontvangt ruim van te voren een persoonlijke uitnodiging. De uitnodiging bevat alle benodigde informatie om deel te kunnennemen aan de training. De trainingslocatie (fysiek of online), trainingsdag(en)en trainingstijden worden gecommuniceerd. De individuele leerbehoeften worden tijdens de training besproken in een veilige omgeving. Onze trainingen kenmerken zich door een praktijkgerichte aanpak en hoge mate van interactie. Het inbrengen van praktijkvoorbeelden behoort tot de mogelijkheden. Na afloop van de training zal iedere deelnemer een certificaat van deelname ontvangen.

4

Evaluatie

Academy4-Weerbaarheid streeft een hoge mate van kwaliteit op al haarverzorgde trainingen na. We vinden het daarom belangrijk dat iedere training geëvalueerd wordt. Trainingen worden geëvalueerd op verschillende dimensies waaronder; tempo van de training, aansluiting op de praktijksituatie, invullen van de leerdoelen etc. Een uitgebreide samenvatting van deze individuele evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

5

Borging

We zijn ervan overtuigd dat het rendement van de leerinterventie vergroot kan worden middels diverse borgingsmomenten. We hebben hiervoor verschillende mogelijkheden ontwikkeld.

Stap 1: Oriëntatie

In de oriëntatiefase maken we kennis met elkaar en helpen wij leerbehoeften te concretiseren. Het is voor ons belangrijk om te weten wat de wensen zijn van de organisatie.

Stap 2: Intake

De volgende fase is de intakefase. Het intakegesprek kan op locatie, online of telefonisch plaatsvinden. In deze fase gaan we dieper in op de trainingsvraag. Tijdens de intake bespreken en formuleren we doelstelling(en) en specifieke leerdoelen. Ook stellen we tijdens de intakevragen over het gewenste gedrag en welke vaardigheden, kennis en competenties de medewerkers hebben of moeten ontwikkelen. In dit gesprek bespreken we ook de risico’s, voordelen en investering van de leerinterventie. Afhankelijk van je trainingsbehoefte beoordelen we of een standaard trainingsprogramma aansluit of dat er een maatwerkprogramma beter past bij de wensen en behoeften.

Stap 3: Voorbereiding

Als een maatwerkprogramma beter aansluit ontwikkelt een ervaren trainer op basis van de verkregen informatie een praktijkgerichte en op maat geschreven training. Om de training goed aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers is voorbereiding essentieel. In de voorbereidingsfase worden werkvormen en oefeningen opgesteld die aansluiten bij de praktijk van de deelnemers.

Stap 4: Training

Na een gedegen analyse van de leerdoelen en voorbereiding op de training gaat de training van start. Deelnemers worden individueel uitgenodigd. Onze trainingen kenmerken zich door de praktijkgerichte aanpak en hoge mate van interactie. Na afloop van de training krijgt iedere deelnemer een certificaat van deelname en evalueren we de leerinterventie.

Stap 5: Evaluatie

Academy4-Weerbaarheid streeft een hoge mate van kwaliteit op al haar verzorgde trainingen na. We vinden het daarom belangrijk dat iedere training geëvalueerd wordt. Trainingen worden geëvalueerd op verschillende dimensies waaronder; tempo van de training, aansluiting op de praktijksituatie en invullen van de leerdoelen. Een uitgebreide samenvatting van deze individuele evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Stap 6: Borging

We zijn ervan overtuigd dat het rendement van de leerinterventie vergroot kan worden middels diverse borgingsmomenten. We hebben hiervoor verschillende mogelijkheden ontwikkeld.

1

Oriëntatie

In de oriëntatiefase maken we kennis met elkaar en helpen wij jouw trainingsbehoefte te concretiseren. Het is voor ons belangrijk om te weten wat de trainingswensen zijn van jouw organisatie.

2

Intake

De volgende fase is de intakefase. Het intakegesprek kan op locatie, online of telefonisch plaatsvinden. In deze fase gaan we dieper in op jouw trainingsvraag. Tijdens de intake bespreken en formuleren we jouwdoelstelling(en) en specifieke leerdoelen. Ook stellen we tijdens de intakevragen over het gewenste gedrag en welke vaardigheden, kennis en competenties de medewerkers hebben of moeten ontwikkelen. In dit gesprek bespreken we ook de risico’s, voordelen en investering van de leerinterventie. Afhankelijk van je trainingsbehoefte beoordelen we of een standaard trainingsprogramma aansluit of dat er een maatwerkprogramma beter past bij jouw wensen en behoeften.

3

Voorbereiding

Als een maatwerkprogramma beter aansluit ontwikkelt een ervaren trainer op basis van de verkregen informatie een praktijkgerichte en opmaat-geschreven training. Om de training goed aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers is voorbereiding essentieel. In de voorbereidingsfase worden werkvormen en oefeningen opgesteld die aansluiten bij de praktijk van de deelnemers.

4

Training

Na een gedegen analyse van de leerdoelen en voorbereiding op de training gaat de training van start. Deelnemers worden individueel uitgenodigd. Onze trainingen kenmerken zich door de praktijkgerichte aanpak en hoge mate van interactie. Na afloop van de training krijgt iedere deelnemer een certificaat van deelname en evalueren we de leerinterventie.

5

Evaluatie

Academy4-Weerbaarheid streeft een hoge mate van kwaliteit op al haarverzorgde trainingen na. We vinden het daarom belangrijk dat iedere training geëvalueerd wordt. Trainingen worden geëvalueerd op verschillende dimensies waaronder; tempo van de training, aansluiting op de praktijksituatie, invullen van de leerdoelen etc. Een uitgebreide samenvatting van deze individuele evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

6

Borging

We zijn ervan overtuigd dat het rendement van de leerinterventie vergroot kan worden middels diverse borgingsmomenten. We hebben hiervoor verschillende mogelijkheden ontwikkeld.

Heb je vragen over onze werkwijze?

Wil je graag meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Els Lüth
Accountmanager
Tel: 088-122 55 66
Copyright © 0000 Academy4-Weerbaarheid | Onderdeel van ExplainiT