diverse trainingen over weerbaarheid en agressie

Trainingen

Academy4-Weerbaarheid traint, adviseert en coacht organisaties en medewerkers in diverse branches op de weerbaarheidsthema’s Agressie en geweld, Conflictvaardigheden, Assertiviteit en Werkdruk. Wanneer meer medewerkers actief geschoold worden in hun weerbaarheid, blijkt dat medewerkers zelfverzekerder kunnen optreden en dat de frequentie en de ernst van incidenten afnemen. De mate waarin medewerkers te maken hebben met incidenten is afhankelijk van de doelgroep en de functie van de medewerker. Een goed beleid voorziet in het op maat toespitsen van trainingen.

Onze trainingsvormen

 • Individuele trainingen

  Bij een individuele training vindt er een 1-op-1 training plaats op de werkplek van de medewerker. De training zal plaatsvinden op tijden die de medewerker het beste uitkomt. De inhoud wordt in overleg met de medewerker vastgesteld. In de training worden de vragen van de medewerker volledig beantwoord en is er veel ruimte om vragen te stellen.

 • Groepstraining

  Bij een groepstraining wordt in samenspraak met u als opdrachtgever een (maatwerk)training samengesteld. De training wordt volledig afgestemd op de behoefte van de doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

 • Open-inschrijving

  Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende organisaties zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-Weerbaarheid biedt de trainingen eens per 3 á 4 weken aan. Op onze website staat het actuele trainingsrooster.

Onze werkwijze

 • Intake

  Elk opleidingstraject bij Academy4-Weerbaarheid begint met een intakegesprek. Tijdens het (telefonische) intakegesprek bepalen we op hoofdlijnen de trainingsinhoud. U kunt aangeven welke onderwerpen u extra benadrukt wenst te zien en aan welke onderwerpen u minder aandacht wilt besteden. Tijdens de intake stemmen we ook praktische zaken af rondom de planning, duur, locatie en arrangementen. Aan de hand van het intakegesprek zal Academy4-Weerbaarheid een definitief prijsvoorstel opstellen. Na akkoord van dit voorstel gaan we de volgende fase in.

 • Voorbereiding

  Wilt u een specifieke training voor u of uw volledige ondernemingsraad dan stellen we een maatwerk training voor u samen. Op basis van de onderwerpen die behandeld zijn in het intake gesprek zal de betrokken trainer de maatwerktraining voorbereiden. Hierbij kunt u denken aan het zoeken van juiste trainingsoefeningen voor de betreffende training. De training wordt volledig op uw wensen aangepast.

 • Training

  Na de voorbereidingsfase zal de training daadwerkelijk van start gaan. De training kan verzorgt worden op uw locatie, op één van de locaties van Academy4-Weerbaarheid of juist een locatie waar u als ondernemingsraad goede ervaringen mee hebt. Na afloop van de training krijgt iedere deelnemer een officieel certificaat van deelname uitgereikt. Iedere deelnemer vult ook een evaluatieformulier in, dit om de training na afloop te kunnen evalueren.

 • Evaluatie

  Wij vinden het belangrijk dat de training het gewenste effect heeft bewerkstelligd. De accountmanager van Academy4-Weerbaarheid zal daarom iedere training met u evalueren. We evalueren op trainingsinhoud, didactische vaardigheden maar ook op alle faciliteiten.

 • Verdere ontwikkeling

  Tijdens het evaluatiemoment is er ook aandacht om praktijksituaties voor te leggen of om juist vooruit te kijken naar een volgende stap in de ontwikkeling van u als ondernemingsraad of individueel OR-lid.

E-learning

De basis van de Academy4-Weerbaarheid wordt gevormd klassikale training. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om e-learning in te zetten. Bij e-learning wordt gebruikt gemaakt van illustraties, realistische videofragmenten en interactieve invulvelden. E-learning wordt voornamelijk ingezet voor introductie en herhaling.

Subsidie

Academy4-Weerbaarheid is bekend met diverse subsidieregelingen waar weerbaarheidstrainingen voor in aanmerking kunnen komen. Wij ondersteunen waar we kunnen, onze klanten graag bij het aanvragen van dergelijke subsidies. Hiervoor hebben we contact met diverse betrokken instanties, zoals het CAOP en het FCB.

Accreditatie

Wij waarborgen de kwaliteit van onze trainingen door middel van diverse accreditaties, die wij voor u op maat aanvragen. Onze trainingen werden al geaccrediteerd door:

 • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&V / V&VN) / Register Zorgprofessionals
 • Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • Verenigd Register van Taxateurs (VRT)
 • Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE)

Graag gaan we met u in gesprek bij welk accreditatiebureau wij onze trainingen voor u kunnen voorleggen om Permanente Educatie punten voor uw organisatie te behalen.

Online inschrijfportaal

Het portaal is een afgeschermde online omgeving waar uw medewerkers het actuele trainingsaanbod kunnen vinden met de bijbehorende trainingsdata. De agenda geeft aan hoeveel plaatsen er op de voorgestelde datum/tijd nog beschikbaar zodat de medewerker direct een keuze kan maken. Het portaal biedt naast de uitgebreide agenda optie tevens informatie over de inhoud van de training(en). Hierdoor heeft uw medewerker ook direct inzicht in de te behandelen trainingsonderwerpen.