Over Academy4

De academies zijn het label waaronder vanuit ExplainiT op gespecialiseerde nichethema’s een specifieke set aan trainingen en advies en begeleiding wordt aangeboden.

Academy4-OR is gespecialiseerd in vraagstukken rondom medezeggenschap en ondernemingsraden. Wij delen graag onze kennis met u door middel van trainingen, advisering en begeleiding. Naast het delen van kennis vinden wij het ook belangrijk om actuele ontwikkelingen in de markt met u te delen.

Academy4-Weerbaarheid is expert op het gebied van vraagstukken met betrekking tot Agressie en geweld, Assertiviteit, Conflictvaardigheden en Werkdruk. Wij delen graag onze kennis met u door middel van trainingen, advisering en begeleiding. Naast het delen van kennis vinden wij het ook belangrijk om actuele ontwikkelingen in de markt met u te delen.