Herhaling, coaching en tools

De diverse vormen van vervelend gedrag kunnen leiden tot psychische en lichamelijke klachten, en gaan in elk geval ten koste van het plezier in het werk. Opvang en nazorg moeten dus goed geregeld zijn (dit is overigens ook expliciet voorgeschreven in de arbeidsomstandighedenwet).

Goede opvang houdt in het voeren van gesprekken met de getroffen medewerkers (slachtoffer en getuigen) over het gebeurde en de emoties die daarvan het gevolg zijn. Nazorg omvat (waar nodig) actieve begeleiding naar hulpverlenende instanties, en begeleiding bij de afwikkeling van het incident.

De kracht van herhaling

Het is belangrijk dat u regelmatig kunt oefenen. De geleerde preventie technieken moeten inslijten. Bij veel organisaties organiseren wij vaak periodieke (vaak verkorte) herhalingstrainingen om bepaalde routines en automatismen te ontwikkelen in het uitvoeren van de verschillende preventietechnieken. Dit voorkomt ook schijnveiligheid.

Na afloop bent u weer helemaal op de hoogte van het weerbaarheidsthema. Daarnaast zijn deze training bij uitstek geschikt om te combineren met een training voor uw nieuwe collega’s/personeel.

Evaluatie

Naast nazorg is evaluatie van het incident van belang. Deze evaluatie vindt plaats in het werkoverleg, zodat ook collega’s betrokken worden bij het nadenken over en leren van het gebeurde. In de evaluatie worden twee vragen behandeld:

  • Hebben de voorbereidingsmaatregelen doel getroffen, Is het protocol goed nageleefd; wat ging er mis en moet in de toekomst anders;
  • Hoe kan de kwaliteit van de dienstverlening worden verbeterd zodat agressieve reacties op dit onderdeel van de dienstverlening niet meer voorkomen.