wijzer-richting-mentaal-krachtig

Assertiviteit

Assertiviteit betekent mensen vragen wat ze willen en laten zich niet van de wijs brengen door anderen. Ze zijn niet bang om hun wensen en behoeftes te benoemen. Ze houden vast aan hun behoefte om echt gehoord te worden. Ze deinzen niet terug om “Nee” te zeggen. En ze doen dit allemaal op een kalme, zorgvuldige en krachtige manier, zonder andere weldenkende mensen te beledigen.

 

Definitie

Het is niet altijd makkelijk om assertief gedrag te herkennen. Er is namelijk een fijne lijn tussen assertiviteit en agressie, en deze twee kunnen makkelijk door elkaar worden gehaald. Waar agressie is gebaseerd op winnen, is assertiviteit gebaseerd op balans. Assertiviteit is duidelijk zijn over wat u wilt en wat u nodig hebt, terwijl u rekening houdt met rechten, behoeftes en wensen van anderen. Assertief handelen betekent zelfverzekerd en krachtig een boodschap overbrengen, met rechtvaardigheid en empathie.

 

Doel

Wordt u weleens ondermijnd door uw manager, collega of klant/cliënt? Denkt u na afloop van een gesprek dat u anders had willen reageren? Merkt u dat uw boodschap beter overkomt wanneer u boos bent? Voelt u zich niet serieus genomen en wilt u meer voor zichzelf opkomen? In onze vaardigheidstrainingen leert u zich op een open, eerlijke en directe manier zowel positief als negatief en opbouwend uit te drukken. Van passief naar assertief!

Advies en begeleiding

Weerbaarheid verdient een belangrijke positie binnen uw organisatie. Vanuit uw bedrijfscultuur, strategie, beleid en diverse protocollen worden de belangen voor al uw collega’s behartigt. Ook moet dit vertaalt worden naar de praktijk, continu worden uitgedragen om draagvlak en vaardigheid te creëren. Een enorme verantwoordelijkheid, waarbij soms extra expertise nodig is. Wij gaan graag met u in gesprek over onze advies- en begeleidingsdiensten.

Expert in maatwerk

Het is mogelijk om een training of traject op maat samen te stellen, gericht op de doelen van uw organisatie. Wij ontwikkelen inspirerende trainingen waar we verschillende leervormen in kunnen zetten. Uiteraard helpen we medewerkers het geleerde te borgen met praktische tooling. Lees meer over maatwerk.