roer-boot-leiding-omgaan-agressie

Agressie en geweld

Agressie en geweld, helaas krijgen veel mensen er tijdens hun werk mee te maken. De kern ligt altijd bij frustratie. Frustratie ontstaat wanneer iemand wordt geblokkeerd in het bereiken van een gesteld doel. Wanneer deze blokkade niet kan worden weggenomen en het doel erg belangrijk is voor de persoon, kan de frustratie zich uiten in de vorm van agressie en geweld richting een onschuldig doelwit.

 

Definitie

We spreken van agressie wanneer iemand andermans grenzen overschrijdt en met woede probeert iets te bereiken, zonder rekening te houden met rechten, behoeftes, gevoelens of wensen van andere mensen. Maar hoe kun je escalatie voor zijn? Waaraan herken je opbouwende spanning? Hoe zorg je dat een situatie niet escaleert? En mocht de grens worden overschreden, hoe beperk je dan de psychosociale arbeidsbelasting? Hoe ga je om met fysieke of verbale agressie op de werkvloer? En hoe ga je om met collega’s die een (traumatische) ervaring hebben meegemaakt?

 

Doel

In onze vaardigheidstrainingen leert u escalerende situatie herkennen, grenzen te bewaken, effectief te reageren op agressie en geweld en door uw eigen lichaamshouding en manier van communiceren te kiezen, houdt u bewust grip en controle op een veilige en prettige werkomgeving. Communicatie en gedrag staat altijd centraal!

Advies en begeleiding

Het voorkomen en bestrijden van agressie en geweld verdient een belangrijke positie binnen uw organisatie. Vanuit uw bedrijfscultuur, strategie, beleid en diverse protocollen worden de belangen voor al uw collega’s behartigt. Ook moet dit vertaalt worden naar de praktijk, continu worden uitgedragen om draagvlak en vaardigheid te creëren. Een enorme verantwoordelijkheid, waarbij soms extra expertise nodig is. Wij gaan graag met u in gesprek over onze advies- en begeleidingsdiensten.

Expert in maatwerk

Het is mogelijk om een training of traject op maat samen te stellen, gericht op de doelen van uw organisatie. Wij ontwikkelen inspirerende trainingen waar we verschillende leervormen in kunnen zetten. Uiteraard helpen we medewerkers het geleerde te borgen met praktische tooling. Lees meer over maatwerk.