Advies en begeleiding

Psychosociale arbeidsbelasting. U doet er alles aan om het te voorkomen, toch is het vrijwel onvermijdelijk dat uw organisatie er vroeg of laat aan wordt blootgesteld. Of het nu gaat om teams, afdelingen of het individu. Of om agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten of werkdruk. Belangrijk is dat u en uw collega’s precies weten wat te doen. Een praktisch beleid met draagvlak is daarbij het uitgangspunt. En bovendien ook verplicht vanuit de Arbowet.

Van beleid naar vaardigheid

Er komt veel kijken bij het maken van uw arbeidsomstandighedenbeleid. Denk aan het formuleren van omgangsnormen, een agressieprotocol, alarmprocedures, veilige werkprocessen, meldings- en registratiesystemen, en een duidelijk plan van aanpak. En dan hebben we het nog niet eens over het organiseren van de (trauma)opvang en nazorg of maatwerk voor risicogroepen.

Academy4-Weerbaarheid levert advies en begeleiding bij opstellen of updaten van uw beleidsstukken. Ons team van adviseurs en trainers heeft jarenlange ervaring met het praktisch vertalen van strategie richting de organisatie en het creëren van bewustzijn en draagvlak. Van beleid naar vaardigheid. Zo voldoet u niet alleen aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet, maar ook geeft u uw medewerkers de vaardigheden en het vertrouwen om veilig te kunnen werken in een prettige sfeer.

Organisaties die werken aan de preventie van vervelend gedrag en bij een incident goede nazorg bieden aan hun medewerkers, voorkomen dat medewerkers gedemotiveerd en uitgeput raken. Medewerkers zitten lekkerder in hun vel en staan weerbaar tegenover vervelend gedrag vanuit klanten en collega’s. Niet in de laatste plaats omdat zij zich gesteund weten door de organisatie. Actief bezig zijn met weerbaarheid is daarom onontbeerlijk!

Preventie – voorkomen is beter dan genezen

Het is van groot belang om zoveel mogelijk te voorkomen dat medewerkers met psychosociale arbeidsbelasting geconfronteerd worden. Medewerkers die regelmatig aan bijvoorbeeld agressief gedrag worden blootgesteld lopen namelijk een verhoogd risico op problemen van psychische aard en fysiek letsel met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Goede agressiepreventie bestaat uit tenminste de volgende aandachtspunten:

  • Het is belangrijk om duidelijk te hebben welk gedrag u als organisatie accepteert en welk gedrag niet. Dit helpt medewerkers om met elkaar helder te communiceren over grenzen en mogelijkheden.
  • Draag die norm voor acceptabel gedrag uit aan zowel medewerkers als klanten.
  • Training en coaching van medewerkers. Goed getrainde medewerkers ervaren minder escalatie.
  • Doorlichten of ontwikkelen van een agressieprotocol. Wat gebeurt er eigenlijk na het indrukken van de noodknop? Wie komt er dan en wat moet die persoon eigenlijk doen?
  • De (fysieke) veiligheid van de omgeving waar de organisatie klanten ontvangt. Kijk bijvoorbeeld eens naar de inrichting van de spreekkamers, de vluchtdeuren en de zichtbaarheid van medewerkers en klanten.

Wij geven u graag advies en begeleiding bij het bepalen, formuleren en borgen van uw arbeidsomstandighedenbeleid en de bijbehorende protocollen en procedures. Hiermee wordt een hoop leed voorkomen. Neem voor meer informatie contact met ons op.